Vill du göra skillnad för barn som är i behov av trygghet?

Hör då av dig till oss

Arvodet styrs av uppdragets svårighetsgrad

Vi är väl medvetna om att det är er familj som gör arbetet och vi inser därför att detta motiverar en skälig ersättning. Vi kan därför erbjuda dig en högre ersättning än vad de flesta andra företag erbjuder.

Bli familjehem

För att du ska kunna bli familjehem med placeringar från Roslagens Famn så kommer du att få träffa vår verksamhetschef som tillsammans med en konsult som då kommer göra en utfrågning som heter Nya Kälvestensmetoden. Det är en metod som används för att säkerhetsställa att du eller ni som familj har det som krävs för att ta emot placeringar. Ett verktyg som skapar rätt förutsättningar för dig och de barn vi letar omtänksamma familjer till. För det är för barnens skull vi gör detta viktiga arbete.

Nivåer på familjehem

Familjehem (Nivå1)
En familj där de vuxna har en sysselsättning utanför hemmet och inte behöver vara hemma på hel eller deltid. Förutom en kortare tid vid behov i samband med placeringens start. Barnet har inte särskilda behov och är inte extra resurskrävande. Familjen behöver inte ha någon särskild kunskap eller utbildning. Familjehemmet skriver månadssammanfattningar om uppdraget utifrån givna rubriker.


Resursfamilj (Nivå 2)
Ett förstärkt familjehem för barn som kräver lite mer och kan ha särskilda behov. Det kan betyda att minst en vuxen är hemma på hel- eller deltid. Familjehemmet har särskilda kompetenser/erfarenheter/kunskaper för att hantera de specifika behov som finns hos barnet. Familjehemmet skriver dagliga anteckningar om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan.


Behandlingsfamilj (Nivå 3)
Ett kraftigt förstärkt alternativ som motsvarar en placering på institution (HVB) och där minst en vuxen alltid är hemma.. Barnet den unge har större behov och kräver mer av sin familj. I familjehemmet finns relevant utbildning för uppdraget såsom mentalskötare, behandlingsassistent, socionom, fritidspedagog, förskolelärare, sjuksköterska eller liknande. Familjehemmet skriver dagliga anteckningar om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan.


Trygghetsfamilj
Ett familjehem som tar emot barn eller en hel familj bestående av en vuxen med ett eller flera barn i sitt hem eller i nära anslutning till hemmet. Uppdraget handlar om barn/ungdom eller en familj som är utsatta för antingen hedersrelaterat våld/förtryck alternativt våld i nära relation. Som familjehem erhåller man särskild utbildning och förberedelser för att kunna bistå och hantera en familj i behov av extra trygghet och skydd.

Vill du bli kontaktad av oss

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig inom kort.