Vill du göra skillnad för barn som är i behov av trygghet?

Hör då av dig till oss

Vi återinvesterar i familjerna och barnet

Vi på Roslagens Famn vill att de barn som placeras hos våra familjer ska få bra förutsättningar för att lyckas och för att de familjer som vi samarbetar med ska känna att man har ett bra samarbete för att hålla på sikt.

Vid en placering så kartlägger vi i ett tidigt skede om den som placeras har ett biologiskt eller socialt nätverk som fortsatt vill vara delaktig i barnets liv. Vi vill att barnet ska kunna behålla eller utveckla positiva relationer och vi kommer då att bidra för att barnet ska få träffa dessa personer. Detta ger även en time-out för er som har ansvaret och uppdraget till vardags och detta tror vi är en positiv sidvinst - en så kallad win/win.

Som familjehem via Roslagens Famn kommer få ekonomiskt stöd vid ett tillfälle per år för att kunna åka på semester tillsammans med barnet. Syftet är att vi anser att man som familj ska kunna lämna hemmet för miljöombyte som vi tror kan vara bra för familjen och barnet.

Nivåer på familjehem

Familjehem

En familj där de vuxna har en sysselsättning utanför hemmet och inte behöver vara hemma på hel eller deltid. Förutom en kortare tid vid behov i samband med placeringens start. Barnet har inte särskilda behov och är inte extra resurskrävande. Familjen behöver inte ha någon särskild kunskap eller utbildning. Familjehemmet skriver månadssammanfattningar om uppdraget utifrån givna rubriker.


Resursfamilj

Ett förstärkt familjehem för barn som kräver lite mer och kan ha särskilda behov. Det kan betyda att minst en vuxen är hemma på hel- eller deltid. Resursfamiljen har särskilda kompetenser/erfarenheter/kunskaper för att hantera de specifika behov som finns hos barnet. Resursfamiljen skriver sammanfattningar veckovis i ett journalsystem.


Behandlingsfamilj

Ett kraftigt förstärkt alternativ som motsvarar en placering på institution (HVB) och där minst en vuxen alltid är hemma. Barnet den unge har större behov och kräver mer av sin behandlingsfamilj. I behandlingsfamiljen finns relevant utbildning för uppdraget såsom mentalskötare, behandlingsassistent, socionom, fritidspedagog, förskolelärare, sjuksköterska eller liknande. Behandlingsfamiljen dagliga anteckningar om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan.

Jourhemsfamilj

Jourfamilj är kontrakterad att ta emot utan framförhållning inom 24 timmar och har en basersättning för att vara stand-by och en högre ersättning vid placering. Vi gör upp om ni eller vi hämtar barnet/den unga och då utgår särskild ersättning.

Helgfamilj

Helgfamilj innebär att man 1-4 helger/månad till ett eller flera barn/unga som vi har placerade i andra familjer via Roslagens Famn och som inte kan åka hem till någon i sitt egna biologiska/ sociala nätverk/familj. Ersättning utgår utifrån ovanstående upplägg efter en särskild taxa.


Skyddsfamilj

Ett familjehem som tar emot barn eller en hel familj bestående av en vuxen med ett eller flera barn i sitt hem eller i nära anslutning till hemmet. Uppdraget handlar om barn/ungdom eller en familj som är utsatta för antingen hedersrelaterat våld/förtryck alternativt våld i nära relation. Som familjehem erhåller man särskild utbildning och förberedelser för att kunna bistå och hantera en familj i behov av extra trygghet och skydd.

Under placeringen har familjen tillgång till en risk och säkerhetshandledare.

Vill du bli kontaktad av oss

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig inom kort.