Roslagens Famn

Barn ska känna sig trygga

Vi arbetar för barnens trygghet

De barn som placeras hos oss ska kunna känna sig trygga. Det är A & O när vi tar emot placeringar. Att skapa en naturlig placering är vårat jobb och ansvar att skapa dessa förutsättningar för att de som placeras känner sig trygga. 

Rätt matchningar

Vi ser till att varje barn placeras hos rätt familj

Alla barn har rätt att känna sig trygga. Det är då viktigt att de familjer som arbetar får placeringar som matchar deras kompetens och färdigheter. 

Kälvestensmetoden

Alla familjer utreds efter Nya Kälvestensmetoden

De familjer som vill ta emot placeringar från Roslagens Famn måste genomgå Nya Kälvestensmetoden för att bli godkända som familj hos oss.

Kontinuerlig kompetenshöjning

Alla familjer deltar årsvis i våra utbildningar

Ett krav för att man ska få vara familjehem med placeringar från Roslagens Famn så är att man deltar i våra utbildningar för att ni som familj ska kunna hantera de placerade med rätt kompetens och bemötande.

Re-Pulse erbjuds tlll de barn som är äldre och som behöver genomgå impulskontrollshantering med utbildad instruktör.