Roslagens Famn

Barn ska känna sig trygga

Vi arbetar för barnens trygghet

Grundläggande för oss är att alla barn som placeras via oss ska kunna känna sig trygga. Det är A & O när vi rekryterar våra familjer. 

Barnets trygghet är centralt och därför gemensamt ansvar mellan familjehemmet och Roslagens Famn.

Rätt matchningar

Vi säkerställer att varje barn placeras hos rätt familj

I matchningen arbetar vi för att identifiera barnets behov och matchar dessa behov med familjens resurser, kompetens och förutsättningar.  

Våra utredningar av familjehem

Vi utreder enligt Nya Kälvestensintervjun

Alla familjer fyller inledningsvis i BRA-fam intervjun ( i enlighet med Socialstyrelsens direktiv ) 

Kontinuerlig kompetenshöjning

Alla familjer deltar årsvis i våra utbildningar

Ett krav för att man ska få uppdrag av Roslagens Famn är att man kontinuerligt deltar i kompetenshöjande utbildning och handledning. Familjen ska ges förutsättningar för att skapa stabilitet för de placerade barnen och undvika oönskade sammanbrott. 

Re-Pulse erbjuds till de barn som är 5 år och uppåt som behöver genomgå impulskontrollshantering med utbildad instruktör.