Om oss
Roslagens famn AB är ett litet  och personligt företag med ett stort engagemang och många års erfarenhet av familjehemsvård. Både inom socialtjänst, konsulentstödda företag och  familjehem.  Alla konsulenter har själva eller har haft egna familjehemsuppdrag. Roslagens famn AB ägs av tre personer, en socionom och två utbildade behandlare.. En av delägarna är även VD, verksamhetschef och står på verksamhetens tillstånd att bedriva familjehemsvård.

Organisationsnummer: 559119-3981
Bankgiro:386-2760
Bankkonto: 8242-0,3929923-5
Företaget innehar F-skattsedel
Roslagens famn AB har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård & omsorg) att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.
se tillståndet med Diarienummer; 6.3.1-64/2018