En ideell kvinnojour under uppbyggnad

Inom Roslagens famn vet vi att det är mycket vanligt med våld i nära relation och att de som drabbas mest av detta våld (fysiskt, psykiskt, ekonomiskt. materiellt & försummelse) är kvinnor och familjens barn. Därför har vi påbörjat arbetet med att bygga upp en ideell kvinnojour i Roslagen som ska vara medlem av ROKS (Riksorganosationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Målet är att vi ska ha ett telefonnummer som är bemannat så många timmar som möjligt varje dag och att vi ska ha en lokal där vi kan ha samtal med de som utsätts för alla former av våld.

SKYDDAT BOENDE

Roslagens famn kan erbjuda skyddade boendeplatser i familjehem - så kallade trygghetsfamiljer. Vi kan även erbjuda plats i lägenheter på trygga och skyddade adresser. Vi kan utföra FREDA riskbedömningar och Krutons manualbaserade riskbedömningar vid hedersrelaterat våld & förtyck.