REGISTERUTDRAG

Det är fyra olika registerutdrag som du själv beställer och samlar ihop till oss. Dessa kommer du även beställa på nytt varje år om du har uppdrag för oss.
1)    Polisens misstanke- och belastningsregister
via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(typ av utdrag välj Arbete på HVB hem(familjehem) 442.7)
Detta utdrag ska alla som är folkbokförda på hemadressen som är 18 år och uppåt beställa dvs även vuxna barn om de fortsatt bor hemma.
2)    Ett så kallat skuldfrihetsintyg som du beställer via Kronfogdemyndighetens hemsida; https://www.kronofogden.se/stalldinfragaregister.html
eller ring tel 0771-73 73 00.
3)   Ett intyg från Försäkringskassan avseende era ersättningar från de senastetvå  åren.. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_intyg_informationsmaterial/intyg
4)    Ett intyg från socialregistret i den kommun du är bosatt i. Har ni flyttat från en kommun till en annan de senaste fem åren önskar vi även utdrag från föregående kommun. Ring eller mejla socialkontoret i din hemkommun. Uppge att ni avser att bli utredda som familjehem..