roslagens famn ab erbjuder Konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende & en ideell kvinnojour-under uppbyggnad

Idag har vi genom forskning kunskap om att barn utvecklas i relation till sin närmaste omgivning. För de flesta barn utgörs den närmaste omgivningen av de biologiska föräldrarna. För en del barn handlar det om familjehemsföräldrar och för en del om adoptivföräldrar.

Att vara familjehem
Att öppna ert hem för ett barn ni inte känner, som kan ha en trasslig och ibland traumatisk historia kan vara en utmaning för hela familjen. Men det kan även vara en spännande erfarenhet som får alla att växa. Bara familjen är trygg och stabil, har en extra plats vid matbordet och ett ledigt rum. Ni kan bidra till att ett barn eller en ungdom ges en ny chans till en trygg vardag. Vad barn drömmer om är ofta ganska enkelt – ett liv som alla andra. Ett vanligt liv. Så ni behöver inte ha särskild utbildning eller vara några övermänniskor. Bara en vanlig familj med ett ovanligt stort hjärta..Våra familjehem är familjer som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag. Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller eventuell diagnos.